TARIFA ESPAZOS POLIVALENTES 

  Trata de deixar este mundo en mellores condicións de como o atopaches (Baden Powell)

Prezos con IVE por espazo e día.

Desconto do 50% en contratacións combinadas co aloxamento e/ou a contratación de comidas ou ceas. Uso gratuíto en contratacións combinadas cos 3 servizos

 

1 a 3 días (no mes)

+ 3 días (no mes)

Cociña

180 €/día

120 €/día

Salas 1 e 2

120 €/día

95 €/día

Sala grande

180 €/día

120 €/día

Instalación completa

425 €/día

365 €/día

 Descrición das instalacións:

Salas 1 e 2: Capacidade máxima 20 persoas. Consultar dispoñibilidade (segundo necesidades de aloxamento en albergue)

Sala grande: Capacidade máxima 50 persoas. Dispoñibilidade de uso coordinada coas necesidades de comedor (consultar horarios de servizo de comedor)

Cociña: capacidade máxima 6 persoas. Inclúe a cesión de uso da menaxe.

Instalación completa (planta baixa excepto despensa e almacén): capacidade máxima 50 persoas (27 en aloxamento en albergue). Non inclúe servizo de limpeza (30 €/día) nin fianza (300 €/reserva).

Dispoñibilidade de uso da palleira e dos espazos ó aire libre non restrinxidos.
Outros espazos (consultar dispoñibilidade):

-         Carpa complementaria (4m*8m): sen mobiliario: 100 €; con mesas e bancos: 150 €

-         Forno de pedra: 50 €


Reserva e Forma de pago:

Reserva cun mínimo de 15 días, con envío da ficha e ingreso a conta de 300 € en concepto de fianza*.

Pago do importe total da factura en efectivo, cheque ou transferencia no momento da entrada á instalación.

 * A fianza será reembolsada unha vez comprobado o estado e limpeza das instalacións e dos materiais empregados durante a actividade, descontándose deste importe as roturas ou servizos extras que foran precisos executar para deixar a instalación no mesmo estado da entrega.

Albergue Rural Garabullos
Lugar de A Rega 23
Sistallo, Cospeito, Lugo
Telf.: 600 03 49 07
albergue@garabullos.com
Revolta Natural www.revoltanatural.org Inicio Contacto Facebook
Condicións